10 Training & Coaching

Werken aan succesvol communiceren

Search
  • +31 (6) 15 08 81 20
  • info@10training.nl
Search Menu

Agressie & Geweld

“Sommige mensen blijven maar doorzeuren,
ook al leg je het tien keer uit”

“Ik mag niet terug schreeuwen
maar ik hoef toch niet alles te nemen?”

“Toen ze naar binnen stormden
wist ik dat ik aan de beurt was”

De klant van nu is mondig, zelfbewust en kritisch. Stress, hoge werkdruk en een assertieve houding, maken dat gedrag kan doorslaan naar veeleisend, agressief, of zelfs gewelddadig gedrag. Dit vraagt van medewerkers dat zij vanuit een professionele inschatting een balans vinden tussen klantvriendelijkheid en duidelijkheid over acceptabel klantgedrag.

Doel van deze trainingen
Onveilige situaties voorkomen en onveilige situaties hanteerbaar maken zodat medewerkers weerbaar zijn als zij geconfronteerd worden met lastig, agressief of gewelddadig gedrag.

Inhoud van de trainingen
herkennen van verschillende vormen van lastig en agressief gedrag
herkennen van eigen impuls reacties
herkennen van het belang van zelfcontrole
kunnen toepassen van zelfcontrole
kunnen deëscaleren en confronteren, zowel verbaal als non verbaal

10 Training heeft maatwerktrajecten verzorgd bij: