10 Training & Coaching

Werken aan succesvol communiceren

Search
 • +31 (6) 15 08 81 20
 • info@10training.nl
Search Menu

Over

10 Training richt zich op organisatievraagstukken op het gebied van (interculturele) communicatie, crisisinterventie, stressmanagement en sociale veiligheid. Vanuit onze expertise is een heldere visie ontwikkeld over gewenst gedrag van medewerkers naar de klant en gewenst gedrag van de klant naar medewerkers. Daarnaast ondersteunt 10 Training werkgevers in de uitvoering van hun verantwoordelijkheid voor opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen. En in de bijdrage van de werkgever aan gewenste omgangsvormen van medewerkers onderling.

10 Training ondersteunt met haar ervaring en deskundigheid commerciële-, dienstverlenende- en hulpverlenende organisaties door:

 • Advisering
 • Ontwikkeling en uitvoering van trainingstrajecten
 • Coaching (on the job)

10 Training heeft voor het onderwijs een praktijkgerichte trainingsmethodiek ontwikkeld.

Specialisatie
De kracht van 10 Training is gebaseerd op ervaring en expertise op het gebied van (interculturele) communicatie, crisisinterventie en sociale veiligheid. We pretenderen niet alles te kunnen maar de kennis die we hebben, hebben we echt!

Relatie
10 Training is een relatief klein bureau. Dat is een bewuste keus! Een keus voor heldere en directe communicatie, herkenbaarheid en vertrouwen.

Snelle beslissingen
Door met de verantwoordelijke trainer aan tafel te zitten is het mogelijk om snel te beslissen wat noodzakelijk is, op welke termijn en hoe dit wordt aangepakt.

Flexibiliteit
10 Training kent geen ingewikkelde overlegstructuren en beslissingsmomenten, daarom kan er direct worden ingespeeld op veranderingen die zich aandienen.

Klanten & Branches

10 Training is actief in de volgende branches:

 • Politie en Beveiliging
 • Bank- en verzekeringswezen
 • NGO’s
 • Gemeente, Provincie en Rijksoverheid (ministeries, gemeentehuizen)
 • Justitie (Centrale Opvang Asielzoekers, rechtbanken, gevangeniswezen)
 • Openbaar vervoer (bus- en ferry ondernemingen)
 • Onderwijs (basisscholen en voortgezet -beroeps-onderwijs)
 • Retail (supermarkten)
 • Zorg en welzijn (huisartsenposten, ziekenhuizen, maatschappelijke- en geestelijke gezondheidszorg)

Achter de schermen van 10 Training

Foto   LinkedIn-profiel van Tineke Belder LinkedIn van Tineke Belder
Tineke Belder
Tineke, de drijvende kracht achter 10 Training, heeft zich sinds 1996 gevestigd als zelfstandig trainer en coach. Zij is gericht op resultaat, is krachtig in zowel denken als doen en bezit een no-nonsense mentaliteit. Naast haar werk als trainer is zij mediator (conflictbemiddelaar) en EMDR therapeut (een kortdurende en effectieve methode voor traumaverwerking). Haar expertise en passie gaat uit naar medewerkers die tijdens hun werkzaamheden onder druk staan. Als trainer legt zij op een heldere manier verbanden en maakt ingewikkelde thema’s toegankelijk, zowel in theorie als in praktische toepassing. Zij is gedreven, daadkrachtig, enthousiast, nieuwsgierig en gericht op kwaliteit en vakkunst. Tijdens een training vindt ze het belangrijk dat er ook gerelativeerd en gelachen kan worden. Onder het motto: ‘Niets menselijks is mij vreemd’, inspireert zij mensen tot reflectie en brengt zij ze in beweging.

 

Deniz LinkedIn-profiel van Deniz Dogan LinkedIn van Deniz Dogan
Deniz Dogan
Deniz is sinds 1998 werkzaam binnen het gebied dat zich richt op communicatie en interactie tussen mensen. Hij vindt het een voorrecht en bron van inspiratie om als trainer te werken met mensen uit alle hoeken en lagen van de maatschappij. Hij heeft trainingen verzorgd bij een grote verscheidenheid aan organisaties en was werkzaam als docent interculturele communicatie aan de Hogeschool van Utrecht. Deniz heeft zich gespecialiseerd in alle facetten rondom het thema emotie en agressie, omdat het een onderwerp is dat de mens raakt. Het ondersteunen en bijdragen aan de groei van professionals die in de praktijk tegen lastige zaken aan kunnen lopen is zijn drijfveer.
Laagdrempeligheid door goed contact te maken en te zorgen voor een veilige sfeer dragen ertoe bij dat hij mensen in hun kracht weet te zetten. Zijn trainingen sluiten altijd aan op de realiteit van de deelnemers omdat hij groot belang hecht aan de vertaling van theorie naar geloofwaardig handelen in de praktijk. “Theorie is per definitie een versimpeling van de realiteit en het eerste dat overboord gaat als het spannend wordt. Ik leer deelnemers hun eigen spanning werkbaar te houden, zodat ze bewust kunnen handelen om hun doel te bereiken. Theorie haal je uit een boekje, de toepassing en vertaling naar de praktijk haal je bij ons.”

Andere trainers
Bij grote- of langer durende trajecten maakt 10 Training gebruik van een vijftal trainers die door jarenlange intensieve samenwerking hun competentie hebben bewezen.

Trainingacteurs
10 Training werkt met een vaste pool van bekwame trainingsacteurs die qua spel hun vak verstaan en op een heldere, respectvolle manier feedback geven. Alle acteurs stellen de veiligheid en bewustwording van de deelnemers centraal in hun werk.