10 Training & Coaching

Werken aan succesvol communiceren

Search
  • +31 (6) 15 08 81 20
  • info@10training.nl
Search Menu

Culturele Diversiteit

“Ze blijven maar doorgaan
en accepteren geen nee”

“Ze nemen hun hele familie mee
en luisteren niet als je wat uitlegt”

“Ze weigeren door mij als vrouw
te woord gestaan te worden”

Omdat iedere cultuur eigen codes kent over hoe we omgaan met elkaar, veroorzaken andere sociale codes verbazing, verontwaardiging, irritatie, veroordeling of zelfs intense afkeer en woede. Met de toestroom van mensen uit andere culturen in Nederland leidt dit regelmatig tot grotere en kleinere botsingen in dagelijkse situaties.

Doel van deze trainingen
Contact maken en verschillen overbruggen om doelen te realiseren en een gewenste situatie effectief te beïnvloeden, als andere sociale codes worden gehanteerd.

Inhoud van de trainingen
herkennen hoe eigen waarden en normen zijn geprogrammeerd
herkennen van andere sociale codes en cultuurbepaalde denkwijzen
kunnen toepassen van verbale- en non verbale communicatiestijlen
kunnen toepassen van gespreksvaardigheden
kunnen inschatten en keuzes maken op basis van effectiviteit

10 Training heeft maatwerktrajecten verzorgd bij: